Who are we and what we do?


Piotr Siemieniak

Piotr Siemieniak (Founder)

Naukowo i zawodowo zajmuję się ochroną danych osobowych. Pracuję nad rozprawą doktorską w zakresie ochrony danych w fazie projektowania ("privacy by design") na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Doświadczenie oraz wiedza z zakresu prawa i informatyki umożliwia zrozumienie skomplikowanych zgadanień w procesie przetwarzania danych i praktyczne rozwiązywanie problemów identyfikowanych w procesie audytu, wdrożenia, czy projektowania rozwiązań. Członkowie mojego zespołu specjalizują się w ochronie dnaych osobowych, bezpieczeństwie IT oraz wytwarzaniu oprogramowania.


What is our experience?

Zajmujemy się technicznymi i prawnymi aspektami ochrony danych osobowych. Połączenie obu dziedzin, tj. prawa i informatyki umożliwa nam dogłębne rozwiązanie problemów w zakresie ochrony prywatności i ochrony danych osobowych.

Our services we provide for clients include for example data protection compliance audit, online and on-site training sessions , DPO outsourcing, software development, testing and security assesments, consultancy on software development regarding Privacy and Data Protection (Privacy by Design)

Who is in our team?

Specjalizujemy się w ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie informacyjnym oraz wytwarzaniem dedykowanego oprogramowania dla firm.

Ewa
Consultant
Kamil
Penetration Tester
Piotr
Founder
Przemek
Python Programmer