Courses


Podstawy ochrony danych osobowych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają z ochroną danych osobowych i chciałyby poznać podstawowe wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z ogólnymi założeniami wynikającymi z przepisów, np. podstawowymi zasadami ochrony danych osobowych, postępowaniem w przypadku incydentów, sposobami realizacji obowiązków informacyjnych oraz przekazanie dobrych praktyk odnośnie ochrony danych i bezpieczeństwa w codziennej pracy.
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Ochrona danych osobowych w agencjach rekrutacyjnych

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które zajmują się szeroko pojętym procesem rekrutacji. Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi rekrutacji np. pozyskiwaniem danych kandydatów, czasem przechowywania danych kandydatów, przekazyaniem danych do pracodawców oraz usuwaniem danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną przekazane dobre praktyki ochrony danych i bezpieczeństwa IT w rekrutacji.
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak
Piotr Siemieniak