Podstawy ochrony danych osobowych


Description


W związku z szybkim rozwojem nowych technologii oraz stale rosnącą skalą na jaką dane osobowe są przetwarzane powstała potrzeba bardziej restrykcyjnej ochrony praw osób fizycznych. W dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczęło obowiązywać.

Celem szkolenia jest omówienie założeń ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO / GDPR) oraz powiązanych z nim przepisów, np. nowej ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy lub wytycznych wydawanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Europejską Radę Ochrony Danych w kontekście ich stosowania.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla pracowników podmiotów prywatnych i publicznych. Szkolenie będzie składało się z kilku bloków tematycznych i w ramach każdego z bloków zostaną przeprowadzone krótkie ćwiczenia praktyczne, których celem jest budowanie umiejętności związanych interpretowaniem przepisów prawnych i właściwym stosowaniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Programme description


Pierwsza część szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowych aktów prawnych, pojęć i definicji oraz zasad przetwarzania danych osobowych dot. ochrony danych osobowych. Druga część szkolenia dotyczy podstaw prawnych przetwarzania, sposobu realizacji obowiązków informaycjnych oraz relacji z dostawcami usług. Ostatnia część szkolenia dotyczy współpracy z inspektorem ochrony danych, dokumentacji ochrony danych oraz zasad bezpieczeństwa i zgłaszania naruszeń ochrony danych.

Contact us and ask for free assessment.
I would like to subscribe to newsletter