Services


Data protection compliance audit (GDPR)

On-site audit will help to identify legal, contractual and physical aspects of data protection compliance in regard with your organisational structure, data processing activities and software solutions.

Remote data protection compliance audit

Remote audit will help to identify basic legal and contractual aspects of data protection compliance in regard with your organisational structure, data processing activities and software solutions.

Data Protection Officer Outsourcing

We outsource Data Protection Officer role defined in Genral Data Protection Regulation. Data Protection Officer's role is related with audit, compliance management and education in the area of data protection.

On-site and online data protection training sessions

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych, szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta oraz szkoleń on-line.

Business Continuity Officer Outsourcing

We outsource a role of Business Continuity Officer. This role is strictly related with auditing and managing business continuity compliance within organisation.

Security audits and source code audits

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Software privacy engineering (privacy by design)

We support in design of IT software in the context of privacy protection in the design stage and their development stage. Core goal of privacy by design is reduction of risk related to non-compliance with regulatory and contractual requirements and to build a culture of privacy at your organisation.

Software development

Jesteśmy zespołem programistów, a naszym ulubionym językiem programowania jest język Python. W tym języku towrzymy większość interesujących rozwiązań informatycznych.