GDPR App - three steps to compliance


Perform regular data protection assessments

Simplify internal and external auditing

Manage results of performed assessments

Simplify internal and external auditing

Maintain and improve level of compliance

Simplify internal and external auditing

GDPR App is an audit and compliance management system.

Main goal of the application is to help day to day work of Auditors and Data Protection Officers in the process of compliance maintenance with General Data Protection Regulation and other privacy and security standards and regulations.

What we can help you with?


Manage multiple companies

Zarządzaj zgodnością z przepisami o ochronie danych w wielu organizacjach jednocześnie. Rozwiązanie jest zaprojektowane dla administratorów ochrony danych, którzy zarządzają wieloma organizacjami w tym samym czasie.

Audit management

Manage your audits, audit teams and audit reports from one place. Our software will help you save time, simplify and standardise your internal or external audit process.

Records of processing activities

Build and maintain your registry of processing activities required under some circumstances by article 30 of General Data Protection Regulation.

Risk management

Performing data protection risk assesments may be easier when they are being conducted on shared platform. Specified employes may be given an url address that let's them perform risk assesments that you may keep an eye on.

Asset management

Maintaining a record of your information assets may be simple and comfortable. Add detailed information regarding your assets and assess their compliance with legal and security standards

Incident register

Personal data breaches should be documented internally by controllers and processors accordingly to the requirements of General Data Protection Regulation.

Data Protection Impact Assessment

Build your data protection impact assessment using collected data about your organisation within the system.

Reporting

Generate reports in PDF, CSV, XML, JSON formats regarding any aspect of processing of personal data at your organisation.

Processors management and assessments

Maintain a list and categories of your processors. Use our software to remotely assess level of compliance of your suppliers to comply with GDPR.

Subject Access Request

Register all your Subject Accesss Requests and verify responses given to data subjects.

Data protection compliance audit (GDPR)

On-site audit will help to identify legal, contractual and physical aspects of data protection compliance in regard with your organisational structure, data processing activities and software solutions.

Remote data protection compliance audit

Remote audit will help to identify basic legal and contractual aspects of data protection compliance in regard with your organisational structure, data processing activities and software solutions.

Data Protection Officer Outsourcing

We outsource Data Protection Officer role defined in Genral Data Protection Regulation. Data Protection Officer's role is related with audit, compliance management and education in the area of data protection.

On-site and online data protection training sessions

Przeprowadzamy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczone dla pracowników różnych szczebli. Szkolenia są prowadzone w formie szkoleń otwartych, szkoleń zamkniętych w siedzibie klienta oraz szkoleń on-line.

Business Continuity Officer Outsourcing

We outsource a role of Business Continuity Officer. This role is strictly related with auditing and managing business continuity compliance within organisation.

Security audits and source code audits

Przeprowadzamy testy penetracyjne aplikacji webowych w celu wykrycia potencjalnych luk bezpieczeństwa w testowanej aplikacji i powiązanej infrastrukturze IT.

Software privacy engineering (privacy by design)

We support in design of IT software in the context of privacy protection in the design stage and their development stage. Core goal of privacy by design is reduction of risk related to non-compliance with regulatory and contractual requirements and to build a culture of privacy at your organisation.

Software development

Jesteśmy zespołem programistów, a naszym ulubionym językiem programowania jest język Python. W tym języku towrzymy większość interesujących rozwiązań informatycznych.
I would like to subscribe to newsletter

Company details

Piotr Siemieniak UP Secure
ul. Olsztyńska 3A/31
80-395, Gdańsk
NIP: 582-159-65-68
REGON: 363801687
UP Secure